Case study: Ekologisen ja viihtyisän 

asumisen kokeiluprojekti


Kuusio Solutions osallitui 2017 syksyllä Valtioneuvostonkanslian Kokeileva Suomi -hankkeen kiertotalouskokeiluun. Kuusio Solutions osallistui kokeiluun "Ekologisen ja viihtyisän asumisen elinkaaripalvelu"-idealla. Kokeilussa yhteen taloyhtiöön tehtiin viihtyisään ja ekologiseen asumisen tiekartta, jossa kartoitettiin toimenpiteet ekologisuuden ja asumisviihtyvyyden parantamiseksi. Tiekartta sisällytettiin osaksi taloyhtiöstrategiaa. Tiekartan ja taloyhtiöstrategian tekemiseen osallistettiin kaikkia asukkaat/osakkaat ja taloyhtiön hallitus.  Taloyhtiöstrategia tehtiin yhteistyössä hallituksen kanssa niin, että Kuusio Solutions teki suositukset toiminnan kehittämiseksi ja hallitus teki oman osion strategisista linjauksista. 

Kokeiluun osallistuvassa taloyhtiössä oli putkiremontti meneillään, joten se ei ollut ihan ideaalinen kohde ekologisuuden parantamiseen. Silti sieltäkin löydettiin erittäin paljon potentiaalia ekologisen asumisen edistämiseen. Asukaskyselyn mukaan asukkaat olivat hyvin kiinnostuneita erilaisista tavoista parantaa ekologisuutta asumisessa. 

Kokeilu tavoitti tärkeimmän tavoitteensa eli taloyhtiön kiertotalouspotentiaalin kartoittamisen sekä taloyhtiön hallinnon ja asukkaiden kiinnostuksen herättämisen ekologiseen asumiseen. 

Lisätietoa kokeilusta                                                                                                           https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/experiment/221/