Taloyhtiöpalvelut

Tästä löydät taloyhtiöille tarjottavat palvelumme.  Palvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin soveltuvaksi.             Palvelut on räätälöity valmiiksi palvelukokonaisuuksiksi, mutta niitä voi myös tilata yksittäin eli esimerkiksi voit tilata vain asukaskyselyn ja silloin hinta määräytyy sen mukaan. 

Ota yhteyttä, niin kerron lisää ja voin lähettää myös esimerkkiraportin Taloyhtiön tiekartasta.                           timo@kuusio.net

Nykytila-analyysi 

Palvelussa tarkastellaan taloyhtiön nykytilaa taloyhtiöstä saatujen tietojen avulla. Tietojen perusteella tehdään arvio taloyhtiön kiinteistönpidon ja ekologisuuden nykytilasta ja annetaan suosituksia mahdollisille lisäselvityksille ja toimenpiteille (esim. pattereiden perussäätö). Palvelu on kevyempi selvitys kuin taloyhtiön tiekartta. 

 Palvelun sisältö:

 1. Lähtötietojen kartoitus asiakirjoista (pl.kuntoselvitykset) ja taloyhtiön hallitukselta sekä isännöitsijältä saaduilla tiedoilla. 
 2. Asukaskysely (sähköinen)
 3. Ehdotukset parannuksista          Hinta: 500€ (sis.alv) 


Taloyhtiön Tiekartta viihtyisään ja ekologiseen asumiseen

Palvelussa kartoitamme osakkaiden ja asukkaiden toiveet taloyhtiön tulevaisuudesta ja teemme toimintasuunnitelman tavoitetilaan pääsemiseksi. Toimintasuunnitelma sisältää ehdotukset myös kiinteistönpidon parantamisesta. 

Tiekartassa määrittellään tulevaisuuden kiinteistönpidon, asumisviihtyyvyyden ja ekologisuuden tavoitteet. Tiekartta toimii korjaushankkeiden suunnittelun pohjana (hankesuunnitelman esiselvitys). Hinta määräytyy toimeksiannon laajuuden mukaan. 

Palvelun sisältö:

 1. Lähtötietojen kartoitus asiakirjoista.
 2. Kuntoselvityksiin perehtyminen.
 3. Asukaskysely (sähköinen)
 4. Asukastyöpaja tai palauteseinä
 5. Raportti  
 • Hinta: 1000-3000€ (sis.alv)
 • Vuosisopimus 500€/vuosi  
 • Paperisen kyselyn vastausten prosessointi lisähintaan. 
 • Hintaan ei sisälly rahoituslaskelmaa, mutta sellainen voidaan teettää lisähintaan. 
 • Hinta ilman työpajaa 700€. 
 • Matkakulut pääkaupunkiseudun ulkopuolelle lisätään hintaan.  

Hankintojen kilpailutuksissa konsultointi

Autamme taloyhtiöitä löytämään heidän tarpeisiinsa sopivan luotettavan palveluntarjoajan sekä määrittelemään laatukriteerit hankinnoille. 

Hankintojen kilpailutus tehdään tiiviissä yhteistyössä isännöitsijän ja hallituksen kanssa. Hankinnat voivat olla esimerkiksi erilaisia selvityksiä (kuntoarvio, kuntotutkimus yms), isännöitsijän tai huoltoyhtiön kilpailutus tai energiatehokkuuteen liittyviä hankintoja. Isännöitsijän hankinnassa palvelumme kattaa koko hankintaprosessin. 

Palvelun sisältö:

 1. Hankintojen kriteerien määrittely yhdessä isännöitsijän ja hallituksen kanssa. 
 2. Kolmen sopivimman palveluntarjoajan luotettavuuden ja pätevyyden tarkastaminen palveluntarjoajan ja referenssien haastattelulla. 
 3. Tarjousten läpikäynti hallituksen ja isännöistijän kanssa. 
 • Hinta: 500€ (sis.alv) Matkakulut pääkaupunkiseudun ulkopuolelle lisätään hintaan.  

Taloyhtiöyhteistyön fasilitointi

Kiinnostaisiko teitä tehdä yhteistyötä muiden taloyhtiöiden kanssa, mutta yhteistyön aloittaminen on hankalaa. Järjestämme taloyhtiöiden välisiä työpajoja, jossa etsitään sopivia yhteistyömuotoja taloyhtiöiden kesken. Työpajat voidaan järjestää saman isännöitsijän taloyhtiöille tai naapuritaloyhtiöiden kesken. Tilaaja vastaa taloyhtiöiden kutsuista.  

Palvelun sisältö:

 1. Työpajan suunnittelu. 
 2. Työpajan järjestäminen. 
 3. Työpajan tuotosten raportointi. 

Hinta: 500€ (sis.alv)

Matkakulut pääkaupunkiseudun ulkopuolelle lisätään hintaan. 

Konsultointi hallitukselle tai yhtiökokoukselle

Tarvitseeko taloyhtiösi ulkopuolisen asiantuntijan apua selittämään asukkaille tehdyn selvitysten vaikutuksia tai kertomaan vaihtoehdoista ekologisen asumisen parantamiseen.  Ota yhteyttä, niin sovitaan teille sopiva ajankohta konsultoinnille. 

Hinta: 300€ (sis.alv)

Matkakulut pääkaupunkiseudun ulkopuolelle lisätään hintaan.  

Asukastyöpajan fasilitointi

Järjestämme asukastyöpajan taloyhtiön hallituksen toiveiden mukaan. Työpajassa voidaan suunnitella tulevaisuutta, ratkoa yhdessä jokin taloyhtiössä piilevä ongelma tai nostattaa taloyhtiön yhteishenkeä. 

Palvelun sisältö:

 1. Työpajan suunnittelu.
 2. Työpajan järjestäminen.
 3. Työpajan tuotosten raportointi. 

Hinta: 300€ (sis.alv)  

Matkakulut pääkaupunkiseudun ulkopuolelle lisätään hintaan.