Kuva: Kristina Tsvetkova
https://kristinatsvetkovaphoto.wordpress.com/

Tietoa minusta

Olen toiminut kuusi vuotta taloyhtiön hallituksessa, joista kaksi vuotta puheenjohtajana. Puheenjohtaja-aikana olen käytännössä tehnyt suuren osan tekniselle isännöitsijälle kuuluvia tehtäviä kuten taloyhtiön rakennusten kunnon tarkkailua ja elinkaarensuunnittelua, palveluiden kilpailutuksia, asiantuntijoiden koordinointia sekä asumisviihtyvyyden ja energiatehokkuuden parannustoimenpiteiden suunnittelua.

Olen lisäksi toiminut lähes neljä vuotta Helsingin ympäristökeskuksessa toimineessa hankkeessa, joka tarjosi suunnitelmallisen kiinteistönpidon koulutuksia taloyhtiöille keskittyen enimmäkseen kiinteistön elinkaaren ja energianhallintaan. Hankkeessa vastasin koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Koulutuksen osana suunnittelin taloyhtiön hallituksille suunnatun työkalun taloyhtiön tietojen keräämiseen.

Koulutusten lisäksi kehitin erilaisia yhteistyökuvioita alan toimijoiden kanssa taloyhtiöiden energiatehokkuuden parantamiseksi sekä suunnitelmallisen kiinteistönpidon edistämiseksi. Helsingin ympäristökeskuksessa osallistuin useiden hankkeiden ideoimiseen ja hankesuunnitelmien laatimiseen. Viime vuonna toimin myös neljässä Ympäristöministeriön korjausrakentamiseen ja energiatehokkuuteen liittyvissä ryhmissä, minkä vuoksi minulla on erinomaiset suhteet alan toimijoihin. Lisäksi olen työskennellyt kolmessa eri kaupungissa eli minulla on myös erinomaiset suhteet pääkaupunkiseudun kaupunkeihin.

Olen työskennellyt puolitoista vuotta pienessä konsulttitoimistossa, jossa tehtäviini kuului erilaisten kunnan kasvihuonekaasupäästöihin liittyvien selvitysten laatiminen. Olen myös laatinut kahdelle kaupungille kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelman, joiden myötä minulla on kokemusta laajojen kokonaisuuksien suunnittelusta.

Koulutukseltani olen kierrätystekniikan diplomi-insinööri. Olen myös suorittanut vuoden kestävän rakennusten energiatehokkuuden hallinnan täydennyskoulutuksen Metropoliassa. Lisäksi olen osallistunut Grape Peoplen järjestämiin fasilitointikoulutuksiin.