Yrityksen missio, visio ja arvot

Yritykseni missiona on yhdistää taloyhtiöt, yritykset ja kunnat luomaan alalle viihtyisään, ekologiseen ja kustannustehokkaaseen asumiseen tähtääviä toimintamalleja.

Visionamme on toimia alan muutosjohtajana luomalla alalle uudenlaisia tyoimintamalleja yhdistämään kaikki osapuolet saman mission taakse.

Yritysemme arvot Asiakastyytyväisyys = Palvelut räätälöidään aina asiakkaiden toiveiden mukaiseksi.

Oikeudenmukaisuus = Palvelujemme avulla taloyhtiöt voivat parantaa oikeudenmukaisuutta taloyhtiössä huomioimalla asukkaiden ja osakkaiden mielipiteet tulevaisuuden suunnittelussa.

Ekologisuus = Ratkaisuehdotuksissa otetaan aina huomioon myös ekologisuuden parantaminen.

Hyväntekeväisyys = Tavoitteenamme on työllistää vaikeasti työllistyviä teettämällä heillä joitain avustavia tehtäviä ja näin tutustuttaa heidät kiinteistöalalle. Henkilökohtaisesti olen sitoutunut lahjoittamaan vähintään 5 % nettotuloistani hyväntekeväisyyteen ja tätä periaatetta noudatan myös yritystoiminnassa.